Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 10 WebKulkuri-järjestelmän päivityksen hankinta Kunnantalon kuntosalin ulko-oveen, 18.11.2022
§ 11 Vingo-ohjelmistojen hankinta lakisääteisiin jäterekistereihin, 24.11.2022
Yleispäätös:
§ 88 Täyttölupa / yhdistelmätyöntekijä, 18.11.2022
§ 89 Täyttölupa ja vakanssimuutos / Kunnossapitomestari, 18.11.2022
§ 90 Palkan takaisinperintä / xxxx xxxx, 24.11.2022

kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Kangasniemen kunnan brändin ja sen markkinoinnin uudistaminen, 18.11.2022
Yleispäätös:
§ 41 Kyläavustus 2022 - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 23.11.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.11.-24.11.2022  ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.