Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2022

KNGDno-2021-691

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2022

Laskennallinen käyttöaste lokakuun lopussa on 83,3 % , palkkojen osalta 86,8 %.

  Toteuma, € Käyttö-%  Muutos 2022-21, %
Toimintatuotot       3 546 719    123,7  52,1
Toimintakulut   - 36 577 248    87,7  4,2
Toimintakate   - 33 030 528    85,0  0,7
Vuosikate       2 286 179   181,9  39,7

 

Verotulokertymä lokakuun lopussa on 18 584 168 eur, mikä on 91,6 % budjetista. 

Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 16 443 653 euroa.

Liitteenä on tuloslaskelma. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tilanteesta 31.10.2022. 

Päätös

Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen toimivat asiantuntijoina asian esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.