Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 28.11.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana tiistaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Kuusjärvi ja Tuomo Janhunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Laukkarinen ja Tuomo Janhunen.