Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Kangasniemen kunnan suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje

KNGDno-2022-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan työsuojelusta sekä esimiehiltä on tullut viime aikoina poikkeuksellisen paljon tietoa henkilöstön kuormittumisesta. Useassa tapauksessa on kyse työyhteisön keskinäisistä ristiriidoista sekä epäasiallisesta käyttäytymisestä työpaikalla. Onkin syytä tarkistaa kunnan ohjeistus epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen osalta sekä suullisen huomautuksen ja varoituksen antamisen käytännöt. Ohjeistus tullaan jakamaan koko henkilöstölle ja niitä käydään tarkemmin läpi seuraavassa esimiesiltapäivässä.

Hallintosäännön § 27 mukaisesti hallintojohtaja antaa henkilöstöä koskevia yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Nyt käsiteltävät ja liitteinä olevat ohjeet (Kangasniemen kunnan pelisäännöt 2022 ja Kangasniemen kunnan varoitusohje 2022) on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja ne saatetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedoksi hallintojohtajan laatimat koko kunnan henkilöstöä koskevat liitteinä olevat ohjeet ja saattaa kunnan varoitusohje kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Tapani Nykänen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15:51.

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

YTR on merkinnyt tiedoksi hallintojohtajan laatimat koko kunnan henkilöstöä koskevat liitteinä olevat ohjeet ja saattaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö