Yhteistyöryhmä, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Talousarvion 2023 ja taloussuunnittelun 2024 ja 2025 valmistelu

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus antaa talousarvioesityken 28.11. ja kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022. Vaikka talousarvioesitys on alijäämäinen, siinä ei esitä yhteistoimintamenettelyn mukaisia säästötoimia vuoden 2023 talousarvioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Esittelijän kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Talous-ja hankepäällikkö on kutsuttu kokoukseen esittelemään talousarvion laadinnan tämän hetkinen tilanne. Talousarvioesitys on uusimman laskelman mukaan hieman ylijäämäinen, eikä talousarviossa esitetä yhteistoimintamenettelyn mukaisia säästötoimia vuoden 2023 talousarvioon.

YTR merkitsee tiedoksi talousarvion laadinnan tilanteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyy ehdotuksen.