Yhteistyöryhmä, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 22.11.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sari Kuusjärvi ja Henri Laitinen.