Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 27.10.2023. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana maanantaina 30.10.2023. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Terttu-Liisa Lindholm ja Jani Savolainen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Terttu-Liisa Lindholm ja Tapio Kallberg.