Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Muut asiat

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toivoo, että seuraavaan kokoukseen tuodaan talousarviovalmistelusta laadullisten tavoitteiden lisäksi myös tarkempi arvio vuoden 2024 budjetista.