Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Martta Partin testamenttirahaston opintoavustukset saadusta omaisuudesta 2023–2024

KNGDno-2023-375

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on saanut Martta Partin 12.10.1989 tekemän testamentin perusteella omaisuutta käytettäväksi alla esitetyllä tavalla:

Korkein hallinto-oikeus päätti 26.8.1993 (T2957/93): "Martta Partin testamentin mukaan joka vuosi omaisuuden vuotuinen tuotto ja 10 % pääomasta on käytettävä vähävaraisten koululaisten ja opiskelijoiden taloudelliseen tukemiseen kunnanhallituksen parhaaksi katsomalla tavalla."

Kunnanvaltuusto siirsi 29.7.1993 §:ssä 74 testamentin käyttöä koskevan toimivallan sivistyslautakunnalle. Opintoavustuksen voimassa olevat jakoperusteet ovat 2.10.2006 kunnanhallituksen hyväksymät. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa myös sittemmin, mutta uudet päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa lukuvuotta 2023–2024 koskevat Martta Partin testamentin perusteella jaettavat opintoavustukset haettavaksi. Hakuaika on 30.10.–30.11.2023, ja jaettava summa on 1137,77 €. Avustuksia myönnettäessä vuonna 2006 vahvistettuja tulorajoja on perusteltua tarkastella elinkustannusindeksiin suhteutettuna.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelusuunnittelija