Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Vuojalahden koulun osalta

KNGDno-2023-262

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Alakoulujen rehtori esittää, että työajassa lukuvuonna 2023–2024 tehtäisiin Vuojalahden koulun osalta seuraava muutos: Lauantai 16.3.2023 (tai säävarauksen vuoksi varapäivä 9.3.2023) olisi koulupäivä, jolloin järjestetään talviliikuntatapahtuma. Vapaapäiväksi Vuojalahden koululle tulisi perjantai 10.5.2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy alakoulujen rehtorin esittämän Vuojalahden koulun työaikaa koskevan muutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, Kalliolan koulu, koulukuljetusten liikennöitsijät