Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Koittilan koulun osalta

KNGDno-2023-262

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lauantaina 1.10.2023 Koittilan koulun oppilaat ja henkilökunta ovat osallistuneet Koittilan koulun 120-vuotisjuhlaan ja sen valmisteluihin. Alakoulujen rehtori esittää tämän johdosta, että Koittilan koulun työaikaan tehtäisiin lukuvuonna 2023–2024 muutos, että Koittilan koululle tulisi vapaapäiväksi perjantai 26.1.2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy alakoulujen rehtorin esittämän Koittilan koulun työaikaa koskevan muutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, Koittilan koulu, koulukuljetusten liikennöitsijät