Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Beckerin koulun osalta

KNGDno-2023-262

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Alakoulujen rehtori esittää, että työajassa lukuvuonna 2023–2024 tehtäisiin Beckerin koulun osalta seuraava muutos: Lauantai 9.12.2023 olisi koulupäivä, jolloin vietetään koulun yhteistä joulujuhlaa. Vapaapäiväksi Beckerin koululle tulisi perjantai 10.5.2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy alakoulujen rehtorin esittämän Beckerin koulun työaikaa koskevan muutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, Beckerin koulu