Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Lukion opetussuunnitelman päivittäminen / Opiskelu- ja hyvinvointisuunnitelman tarkennettu poissaolomalli

KNGDno-2021-226

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen lukiossa on valmisteltu menneen lukuvuoden aikana Opetushallituksen muutosmääräysten perusteella kriisisuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma sekä opiskelu- ja hyvinvointisuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Kangasniemen lukiossa valmistellut opetussuunnitelman täydennykset otettavaksi käyttöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lukion rehtori ja opettajakunta ovat laatineet Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti tarkennetun poissaolomallin lukion opiskelu- ja hyvinvointisuunnitelman liitteeksi. Opiskelu- ja hyvinvointisuunnitelma on lukion opetussuunnitelman liite.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Kangasniemen lukiossa valmistellun tarkennetun poissaolomallin otettavaksi käyttöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

lukion ja yläkoulun rehtori