Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Lukion opetussuunnitelman päivittäminen / hylätyn arvosanan uusiminen

KNGDno-2021-226

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen lukiossa on valmisteltu opetushallituksen ohjeiden mukaisesti uusi opetussuunnitelma, joka on otettava käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Kangasniemen lukion uuden opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lukion rehtori ja opettajakunta esittävät sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle muutosta Kangasniemen lukion nykyiseen opetussuunnitelmaan hylätyn arvosanan tai suoritusmerkinnän muuttamisen osalta. Muutoksen tavoitteena on, että opiskelija tulee uusimaan hylättyä arvosanaa tai suoritusmerkintää valmistautuneena uusintakokeeseen sekä vastaanottaa tarvitsemaansa tukiopetusta. Muutos on käsitelty ja hyväksytty opettajien kokouksessa 5.10.2023.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että lukion opetussuunnitelmaa päivitetään lukion rehtorin ja opettajakunnan esityksen mukaisesti hylätyn arvosanan tai suoritusmerkinnän muuttamisen osalta siten, että opiskelija saa uusia hylätyn arvosanan ainoastaan kerran, ja jos opiskelija saa uusintakokeesta tai -näytöstä hylätyn ja haluaa opintojaksosta hyväksytyn arvosanan tai suoritusmerkinnän, on opintojakso suoritettava uudelleen osallistumalla opetukseen tai itsenäisesti opiskellen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

lukion ja yläkoulun rehtori