Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Kouluverkon tarkistaminen 20.9.2023 oppilasennusteen perusteella

KNGDno-2023-374

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on linjannut 29.5.2023 § 34 kouluverkkotarkastelun osalta,​​ että

1) kouluverkkoa tarkastellaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa koulujen oppilasmäärän perusteella vuosittain 20.9. tilanteen mukaiseen oppilasennusteeseen perustuen. Tarkastelussa koulujen oppilasmäärinä käytetään koulussa tosiasiallisesti opiskelevia esi- ja perusopetuksen oppilaita sekä oppilaaksiottoalueella asuvia alle kouluikäisiä lapsia.

2) kouluverkkoa tarkasteltaessa yksittäisen koulun lakkauttamista ryhdytään arvioimaan, kun 20.9. tilanteen mukainen ennustettu oppilasmäärä laskee kahtena seuraavana lukuvuonna alle 20 oppilaan rajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee oppilasennusteen tiedokseen ja toteaa, että oppilasennuste ei edellytä arviointien aloittamista yksittäisten koulujen lakkauttamisen osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.