Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Eron myöntäminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä

KNGDno-2023-398

Valmistelija

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Kuvaus

xxxxx xxxxxxx on ilmoittanut irtisanoutuvansa koulunkäynninohjaajan tehtävästään 4.10.2023 saapuneella ilmoituksella. Työntekijän irtisanoutuessa tehtävästään irtisanoutumisaika on 14 vrk, kun palvelussuhde on jatkunut enintään 5 vuotta. Irtisanomisaika huomioiden työsuhde päättyy 18.10.2023.  XXXXX XXXXXXXX on ollut työlomalla, jonka suunniteltu päättymispäivä oli 31.12.2023. Tehtävää hoitamaan on palkattu sijainen ajalle 8.8.–31.12.2023 (sivistys- ja hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätös 20.06.2023 § 21).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Polas, osmo.polas@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää xxxxx xxxxxxxxxx eron tehtävästään 18.10.2023 alkaen ja valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan hakemaan täyttöluvan hallintojohtajalta ja sen jälkeen käynnistämään rekrytointiprosessin, jossa irtisanoutumisen myötä avoimeksi jäävä koulunkäynninohjaajan tehtävä vakanssinro 120104 täytetään 1.1.2024 alkaen ja tuomaan asian lautakunnan päätettäväksi viimeistään joulukuussa 2023. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

XXXXX XXXXXXX, alakoulujen rehtori, palkat, hallintojohtaja