Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Yhteistoimintamenettelyt kuntouttavan työtoiminnan henkilöstön siirtosopimuksen osalta liikkeen luovuttavissa organisaatioissa - määräaikaisen työvapaan myöntäminen

KNGDno-2021-513

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunta hyväksyy Kangasniemen kunnan ja Etelä-Savon hyvinvointialueen välisen henkilöstösiirtosopimuksen henkilöstösiirtosopimuksen ja henkilöstön siirtymisen liikkeen luovutuksella Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialue on esittänyt kunnalle, että toimeenpanolain mukaisen siirtyvän kunnan henkilöstön lisäksi hyvinvointialueelle siirtyisi kunnasta xxxx xxxx xxxx, jolla on määräaikainen työvalmentajan tehtävä työllisyyspalveluissa 31.5.2023 asti. Toimeenpanolain mukaisesti kunnasta on siirtymässä hyvinvointialueelle vain yksi henkilö, eli vakituisessa työsuhteessa oleva työvalmentaja. Kunnan Teollisuustien työpaja siirtyy hyvinvointialueelle, sillä kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueen vastuulle, eikä kunta pysty enää jatkossa järjestämään kuntouttavaa työpajatoimintaa. Työpajatoiminta käynnistyy vuoden 2023 alusta kahdella työpajaohjaajalla. Pajatiloja kunnostetaan siten, että siellä jatkossa pystytään järjestämään sekä siellä jo olevaa metalli/puupajaa että kierrätyspajaa, jota kunta on määräaikaisesti toteuttanut työllisyystoimen tiloissa Osuuspankin talon alakerrassa. Teollisuustien paja on aikaisemmin kuulunut nuorisotoimen alle, mutta hallinnon uudistuksen yhteydessä 2021 se siirrettiin osaksi työllisyyspalveluita. Kierrätyspajatoiminnan ohjaajana on määräaikaisella sisäisellä siirrolla toiminut yläkoulun vakituinen koulunkäynninohjaaja, joka on työnohessa suorittanut työvalmentajan erikoisammattitutkinnon.

14.11.2022 on pidetty yhteistyöneuvottelu. Sopimuksen ja täytäntöönpanolain mukaisesti Kangasniemen kunnan henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle yksi vakituinen työntekijä. Kangasniemen kunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt hyvinvointialueen kanssa henkilöstöä koskevaa siirtosopimusta kokouksessaan 22.11.2022 ja sopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa 28.11.2022.

Paikallinen yhteistyöneuvottelu järjestettiin, koska vuoden määräaikainen siirto toisen työnantajan palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella edellyttää yhteistoimintamenettelyn mukaisen käsittelyn. xxxx xxxx tullaan siirtämään voimassa olevin työsuhde-eduin hyvinvointialueen palvelukseen määräaikaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle esitetään xxxx xxxx osalta vuoden työvapaata 1.1.2023–31.12.2023 väliselle ajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää xxxx xxxx xxxx vuoden määräaikaisen työvapaan ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon hyvinvointialue, asianosainen, palkanlaskenta, yläkoulun ja lukion rehtori