Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 108 Tietopyyntö 11.7.2022 L.J. / 2, 29.11.2022
§ 113 Maksusitoumus / A.K., 08.12.2022
§ 114 Maksusitoumus / T.K., 08.12.2022
§ 115 Maksusitoumus / T.O: / T.K., 08.12.2022
§ 117 Maksusitoumus / R.O. / T.K., 08.12.2022
§ 118 Maksusitoumus / H.J. / T.K., 08.12.2022
§ 119 Maksusitoumus / H.A. / T. K., 08.12.2022
Yleispäätös:
§ 8 Oppijanumerohaun käyttöoikeuden myöntäminen, 09.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatuksen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 18.11.2022-12.12.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.