Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 16.12.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana maanantaina 19.12.2022. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Maisa Juntunen ja Terttu-Liisa Lindholm.

Päätös

Jani Savolainen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 13.07.

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 19.12.2022.