Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Muut asiat

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

 

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset ovat jatkossa perjantaisin kello 9.30 kokouskalenterin mukaisesti.