Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 LISÄPYKÄLÄ: Oppikirjojen ja sähköisten oppimateriaalien hankinta perusopetukseen ja toiselle asteelle 2023 (lisäpykälä)

KNGDno-2022-486

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Perusopetuksen ja toisen asteen oppikirjojen ja sähköisten oppimateriaalien hankinnasta tehty sopimus umpeutuu 31.1.2023, joten lukuvuoden 2023–2024 osalta hankinnasta on tehtävä uusi päätös.

Perusopetuksen ja toisen asteen oppikirjoihin ja sähköisiin oppimateriaaleihin talousarviossa 2023 varattu summa ylittää kansallisen hankintojen kynnysarvon, joka on 60.000 euroa. Kangasniemen kunnan hankintaohjeen mukaan päätösvalta yli 60.000 euron hankinnoissa on lautakunnalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää käynnistää kilpailutuksen lukuvuoden 2023–2024 perusopetuksen ja lukion oppikirjojen ja sähköisten oppimateriaalien hankinnasta. Tarjouspyyntö julkaistaan Cloudia-tarjouspalvelussa ja tarjoukset pyydetään jättämään 15.1.2023 mennessä. Hankinnoista tehdään päätös sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 20.1.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtori, yläkoulun ja lukion rehtori, palvelusuunnittelija, yläkoulun ja lukion koulusihteeri