Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Hyvinvointialueen työntekijöiden oikeus käyttää sivistys- ja hyvinvointitoimen tietokantoja

KNGDno-2022-477

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päättänyt, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan on oppilas- ja opiskelija- asioissa rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin kuuluu määritellä kenellä on pääsy sen hallinnoimiin tietojärjetelmiin.Taustalla vaikuttavat Euroopan unionin tietosuoja- asetus (EU 679/2016) ja kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), joita sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ne ohjaavat henkilötietojen käsittelyä ja sitä, milloin, miten ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä. Koulujen tietojärjestelmiin on käytännön työn helpottamiseksi myönnetty käyttöoikeuksia Essoten työntekijöille. Koska myös tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen työntekijät ovat toisen hallinnon alaisia ja rekisterinpitäjän hallinnon määräysvallan ulkopuolella, heille tulee määritellä käyttöoikeudet koulujen tietojärjestelmiin hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Rekisterinpitäjänä sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Wilma- ja Primus-järjestelmiin rekisteröityjen tietojen katseluoikeuden sekä oikeuden käyttää järjestelmän viestintäominaisuuksia pääkäyttäjän määrittelemällä laajuudella tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen työntekijöistä kouluterveydenhoitajalle, koulukuraattorille ja koulupsykologille. Lautakunta päättää myös, että jatkossa oikeus Etelä-Savon hyvinvointialueen työntekijöiden käyttöoikeuksien myöntämiseen rekisterinpitäjän edustajana on sivistys- ja hyvinvointijohtajalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon hyvinvointialue, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi