Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 14.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Tiedoksi saatettavat asiat

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sille tuodut tiedoksi saatettavat asiat.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen kouluviihtyvyyskyselyjen tulokset.