Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 14.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Sivistystoimen tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksut 2023

KNGDno-2016-434

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan tilojen ja liikuntapaikkojen käyttämisestä perittävät maksut ovat vahvistettu viimeksi 1.3.2022. Asiakirja on oheistettu esityslistan liitteeksi. Sittemmin tilojen ylläpidon kustannustaso on noussut huomattavasti. Näin ollen tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottaminen vuoden 2023 alusta on perusteltua. Käyttömaksujen korottaminen edellyttää laaja-alaista kokonaisharkintaa, koska myös käyttäjien elinkustannukset ovat nousseet ja tilojen käytöllä on merkittävä välillinen vaikutus eri väestöryhmien hyvinvointiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että toimialoilla valmistellaan esitys tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta ja että esitys tuodaan päätöksentekoa varten seuraavaan lautakunnan kokoukseen marraskuussa 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaston johtaja, liikuntasihteeri, rehtorit