Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee mahdolliset muut asiat tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita.