Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Henkilöstöraportti 2021

KNGDno-2022-112

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan vuoden 2021 henkilöstökertomus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR käsittelee henkilöstöraportin ja esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vuoden 2021 henkilöstökertomuksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 henkilöstökertomuksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on hyväksynyt liitteenä olevan vuoden 2021 henkilöstökertomuksen ja tuo sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.