Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja tiistaina 13.12.2022. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Sappinen ja Petri Ikonen.