Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee mahdolliset muut asiat tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita.