Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 LM-hallin myynti - Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen

KNGDno-2021-756

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta käynnisti omaisuuden kartoituksen ja myynnin sellaisista kiinteistöistä, joiden omistus ei ole kunnan peruspalveluiden kannalta oleellista tai kiinteistöjen käyttö on vähäistä tai tappiollista, osana vuonna 2018 käytyä YT-prosessia. Kunta myi vuoden 2020 aikana mm. metsätiloja lähes 300 000 eurolla ja kunnan myyntivoitto kaupoista oli noin 225 000 euroa. YT-prosessissa sovittu tavoite oli 120 000 euroa, joten kartoituksessa esiin nousseiden kiinteistöjen osalta myyntiä päätettiin siirtää. Lisäksi myytävien kiinteistöjen listalla oli mm. Äkryn ja Otto Mannisen koulut, joiden käsittely oli vielä tuolloin hallinnollisesti kesken.

Kunnanhallitukselle on esitelty 18.10.2021 lista myytäväksi esitetyistä kiinteistöistä ja käsittelyn pohjalta asiaa on lisävalmisteltu. Kaikki myyntiin esitettävät kohteet tullaan myymään huutokaupat.comin kautta ja ensimmäiset myytävät kohteet julkaistaan 19.11.2021 ja myynnissä ne ovat 12.12.2021 klo 21 asti. Ennen myynnin aloittamista huutokaupassa, kunnanhallituksen tulee asettaa myytäville kohteille pohjahinta. Päätökset myynneistä valmistellaan kunnanhallituksen 20.12.2021 kokoukseen. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden myynti edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen, mahdolliset hyväksyttävissä olevat tarjoukset valmistellaan valtuuston vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen päätettäviksi. Myytävien kiinteistöjen listalla on kohteita, joissa toimii mm. yhdistyksiä tai kunnalla on niissä omaa toimintaa ja toimintaedellytykset ja mahdolliset myyntiehdot tulee käsitellä osana myynti-ilmoitusten laadintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus asettaa kiinteistöille pohjahinnat ja päättää kohteiden myynnistä.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallitus päättää laittaa myyntiin seuraavat kiinteistöt huutokaupat.com sivuston kautta 19.11.2021 alkaen:

LM-halli, Teollisuustie 4
Äkryn koulu, Toivakantie 1064
Otto Mannisen koulu, Hokan koulutie 21
As Oy Majalanhovin kerhotila, Satamatie 8

Lopullisen myyntipäätöksen kiinteistökaupoista tekee kunnanvaltuusto saapuneiden tarjousten perusteella. Majalanhovin osalta lopullisen myyntipäätöksen tekee kunnanhallitus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnan kiinteistöjä on ollut myynnissä huutokaupat.com sivuston kautta 19.11.2021 - 12.12.2021 välisen ajan. Kaikista kiinteistöistä saatiin tarjous ja viimeisin huudettu summa on listattu alle.

LM-​halli,​ Teollisuustie 4, viimeisin tarjous 65 000 euroa.
Äkryn koulu,​ Toivakantie 1064, viimeisin tarjous 8 650 euroa.
Otto Mannisen koulu,​ Hokan koulutie 21, viimeisin tarjous 12 200 euroa.
As Oy Majalanhovin kerhotila,​ Satamatie 8, viimeisin tarjous 14 300 euroa.

Huudot on tehty yksityishenkilöinä, joten tarjousten jättäneiden tietoja ei julkaista esityslistalla. Lopullisen myyntipäätöksen kiinteistökaupoista tekee kunnanvaltuusto ja Majalanhovin osalta lopullisen myyntipäätöksen tekee kunnanhallitus. 

Kaikkiin viimeisimmän tarjouksen jättäneisiin on oltu yhteydessä. Kunnanhallitukselle annetaan tarkempi selvitys asiasta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehdyt tarjoukset ja valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan kiinteistöjen osalta esitykset valtuustolle siten, että kunnanhallitus kokous 17.1.2022 tekee esitykset 31.1.2022 kokoontuvalle valtuustolle. Majalanhovin varastotilan osalta kauppakirja valmistellaan 17.1.2022 hallituksen kokoukseen. Kunnanhallitus evästää viranhaltijat niiden kiinteistöjen osalta, jotka ovat vuokrattuna tai niitä käytetään järjestöjen toimesta vastikkeetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus on 20.12.2021 kokouksessaan § 309 hyväksynyt Huutokaupat.comiin tehdyn korkeimman tarjouksen LM-hallista osoitteessa Teollisuustie 4. Viimeisin tarjous ja näin ollen kauppahinta on 65 000 euroa. Liitteenä myyntiin valmisteltu kauppakirja.

LM-teollisuushalli koostuu kahdesta kiinteistöstä ja yhdestä määräalasta seuraavasti: Vaatekulma-tila, kiinteistötunnus 213-420-2-114, pinta-ala 5 000 m2, Vaatekulma 2-tila, 213-420-2-121, pinta-ala 4 760 m2 sekä määräala tilasta Louhela 213-420-2-169, pinta-ala noin 350 m2. Eli kokonaispinta-ala on noin 10 110 m2.

LM-teollisuushalli kiinteistöstä on vuoden 2021 aikana tullut kustannuksia noin 46 000 euroa. Vuokratuloja/toimintatuottoja vuoden 2021 saatiin noin 34 800 euroa, mutta Hankkijan irtisanottua vuokrasopimuksen, vuokratulot ovat merkittävästi pienentyneet. Kiinteistön tasearvo vuoden 2020 tilinpäätöksessä on 302 871,60. Kiinteistön käyttöön liittyy järjestöjen sekä muiden tahojen kanssa tehtyjä vuokrasopimuksia ja osittain kunta käyttää itse kiinteistön tiloja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myydä RPJP Kiinteistöt Oy:lle Teollisuustie 4:ssä sijaitsevan LM-teollisuushallin 65.000,00 eurolla. LM-teollisuushalli koostuu kahdesta kiinteistöstä ja yhdestä määräalasta seuraavasti: Vaatekulma-tila, kiinteistötunnus 213-420-2-114, pinta-ala 5 000 m2, Vaatekulma 2-tila, 213-420-2-121, pinta-ala 4 760 m2 sekä määräala tilasta Louhela 213-420-2-169, pinta-ala noin 350 m2. Eli kokonaispinta-ala on noin 10 110 m2.

Kunnanhallitus lisäksi esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan, sekä valtuuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se päättää myydä RPJP Kiinteistöt Oy:lle Teollisuustie 4:ssä sijaitsevan LM-​teollisuushallin 65.000,​00 eurolla. LM-​teollisuushalli koostuu kahdesta kiinteistöstä ja yhdestä määräalasta seuraavasti: Vaatekulma-​tila,​ kiinteistötunnus 213-​420-​2-​114,​ pinta-​ala 5 000 m2,​ Vaatekulma 2-​tila,​ 213-​420-​2-​121,​ pinta-​ala 4 760 m2 sekä määräala tilasta Louhela 213-​420-​2-​169,​ pinta-​ala noin 350 m2. Eli kokonaispinta-​ala on noin 10 110 m2.

Kunnanhallitus lisäksi esittää,​ että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan,​ sekä valtuuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kirjeellään 10.3.2022 Dnro: 448/03.04.04.04.10/2022 Kangasniemen kunnanhallitukselta lausuntoa 28.2.2022 tehtyyn valitukseen Kangasniemen kunnanvaltuuston päätöksistä 31.1.2022 § 4 LM-hallin myynti KNGDno-2021-756.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa kunnanhallitusta

1) antamaan lausuntonsa asiassa, tai mikäli se kunnan hallintosäännön määräykset se edellyttävät, hankkimaan valtuuston lausunnon ja

2) vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä selvityksestä ja

2) toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selvitys.

Valituksen vaatimus on, että hallinto-oikeus kumoaa kunnavaltuuston päätöksen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirje liitteineen sekä kunnan lausuntoluonnos ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon kunnanvaltuuston 31.1.2022 tekemään päätökseen § 4 LM-hallin myynti tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

LM-hallista tehdyn valituksen johdosta ostaja on lähettänyt kuntaan 5.4.2022 liitteenä olevan kaupasta vetäytymisilmoituksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee saapuneen vetäytymisilmoituksen tiedoksi ja käy keskustelun valituksen sekä kaupastavetäytymisilmoituksen johdosta.

Päätös

Kunnanhallitus kävi keskustelun valituksen johdosta ja toteaa kaupan rauenneen kaupastavetäytymisilmoituksen johdosta. Asia saatetaan Itä-Suomen hallinto-oikeuden  ja kunnanvaltuuston tiedoksi.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 3.11.2022 tehnyt päätöksen 2449/2022 koskien kunnanvaltuuston 31.1.2022 § 4 tekemää päätöstä LM-hallin myynnistä. 

Itä-Suomen hallintö-oikeus on päätöksessään todennut, että asian käsittely hallinto-oikeudessa raukeaa. RPJP Kiinteistöt Oy on 5.4.2022 päivätyllä kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellään ilmoittanut vetävänsä pois LM-teollisuushallia koskevan ostotarjouksensa ja kunnanhallitus on tämän johdosta päätöksellään 11.4.2022 § 90 todennut kaupan rauenneeksi. Hallinto-oikeus on pyytänyt valittajayhtiötä Ki Oy Teollisuuskartanoa ilmoittamaan, onko sillä vielä vaatimuksia asiassa. Valittajayhtiö ei ole ilmoittanut, että sillä olisi vaatimuksia.

Kauppa, josta valtuuston valituksenalaisella päätöksellä on päätetty, on rauennut jo ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Kunnanvaltuuston päätöksellä ei ole oikeudellista merkitystä, eikä valittajalla ole oikeudellista tarvetta saada asiaratkaisua kunnanvaltuuston päätöksestä tekemäänsä valitukseen.

LM-hallin myynti tuli ajankohtaiseksi, kun Hankkija lopetti kiinteistössä toimintansa ja kiinteistön ylläpitokustannukset ylittävät kiinteistöstä saatavat vuokratulot. Kunta on tehnyt kartoitusta omistamiensa kiinteistöjen osalta ja pyrkinyt hankkiutumaan eroon kannattamattomista kiinteistöistä. LM-hallin tasearvo on 258 109,88 ja kunta on tietoinen, ettei hallille tule löytymään ostajaa kiinteistön tasearvolla ja oli valmis myymään kiinteistön huutokaupat.comin kautta 65 000,00 euron hinnalla. Kiinteistön kustannukset (ml. poistot) tammi-lokakuussa 2022 ovat yhteensä 53 257,47. Kustannuksista 30 731,67 muodostuu lämmityksestä ja sähköstä. Vuokratuloja 12 360,90, joka on lähes 20 000,00 euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Vuodelle 2023 energiakustannusten nousun johdosta on lämmitykseen ja sähköön budjetoitu 61 000,00 euroa. Hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023 kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueelle ja kunta vuokraa LM-hallin palatilat hyvinvointialueelle. Talousarvion 2023 toimintakate on LM-hallin osalta 27 811 alijäämäinen. Kunnan omana toimintana kiinteistössä on jatkossa vain nuorisotoimi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 3.11.2022 Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemän päätöksen 2449/2022 ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi 3.11.2022 Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemän päätöksen 2449/2022 ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.