Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

3. Myönnetään muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.