Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kunnanvaltuustolle tuodaan mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.