Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Kuntatodistukset, 30.06.2022
Yleispäätös:
§ 50 Täyttöluvat sivistys-​ ja hyvinvointitoimeen 2022-​2023, 16.06.2022
§ 51 Täyttöluvat sivistys-​ ja hyvinvointitoimeen 2022-​2023 - opetustoimi, 28.06.2022
§ 52 Hansel Oy:n palveluiden liittymisoikeuksien päivittäminen, 01.07.2022
§ 53 Määräaikaisen yksilövalmentaja rekrytointipäätös, 07.07.2022
§ 54 Palkan takaisinperintä - xxxx xxxx, 08.07.2022
§ 55 Työnsuunnittelijan valintapäätös, 02.08.2022
§ 56 Palkan takaisinperintä/xxxx xxxx, 17.08.2022
§ 57 Palkan takaisinperintä /xxxx xxxx, 17.08.2022

kunnanjohtaja
§ 30 Palkkatukilaina Kangasniemen Työttömät ry:lle väliaikaisrahoitukseen, 21.06.2022
§ 31 Kyläavustus 2022 - Vaimosniemi-Reinikkala kyläyhdistys ry, 29.07.2022
§ 32 Kangasniemen Elomessuille osallistuminen, 29.07.2022

talous- ja hankepäällikkö
§ 1 Kattoremontin rahoittaminen, 26.07.2022
§ 2 Palkan takaisinperintä/xxxx xxxx, 09.08.2022
§ 3 Kuntatodistukset, 17.08.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, talous- ja hankepäällikön ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.6.-17.8.2022 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.