Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2022

KNGDno-2021-691

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-.31.7.2022

Laskennallinen käyttöaste helmikuun lopussa on 58,3 %, palkkojen osalta 60,6 %.

 

  Toteuma, € Käyttö-%
Toimintatuotot       4 076 731  68,0
Toimintakulut -   27 176 695  60,6
Toimintakate -   23 099 963  59,4
Vuosikate       1 630 466 129,7

 

Verotulokertymä heinäkuun lopussa on 13 294 146 eur, mikä on 65,5 % budjetista. 

Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 11 448 269 €.

Liitteinä on tuloslaskelma sekä vastuualueraportit graafisena tilanteesta 31.7.2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tilanteesta 31.7.2022. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.