Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Suur-Savon Sähkö Oy osakekauppa ja lunastusmenettely

KNGDno-2022-302

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on kirjeellään 15.7.2022 ilmoittanut, että Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut 13.7.2022 Energiholding Finland Ab:ltä (y-tunnus 3296642-4) ilmoituksen, jonka mukaan Savonrannan Sampo Oy (y-tunnus 1614295-1) on myynyt osakekirjalla A73 olevat sata (100) Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta Energiholding Finland Ab:lle. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 700 000 euroa.

Energiholding Finland Ab:tä ei ole rekisteröity Suur-Savon Sähkö Oy:n osakasluetteloon ja on siten yhtiöjärjestyksen tarkoittama uusi osakkeenomistaja. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina oleville kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä.

Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:lle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään 24.8.2022. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan lunastajan on tarjouduttava lunastamaan kaikki siirtyneet osakkeet.

Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien kesken siinä suhteessa kuin näillä on ennestään osakeluetteloon merkittyjä yhtiön osakkeita lunastusvaatimuksensa tekopäivänä. Jos osakkeiden jako mene tällöin tasan, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa jaossa yli menevät osakkeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus ilmoittaa Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle, että Kangasniemen kunta ei käytä lunastusoikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy