Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Sitoutumispyyntö AKKU2-Lisävirtaa Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen

KNGDno-2022-295

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää liitteen mukaisesti jäsenkunniltaan päätöstä AKKU2-Lisävirtaa Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen OPM:n erityisavustuksen hakemiseen sitoutumisesta.

Sitoutumispäätökset pyydetään toimittamaan Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon 26.8.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta osallistuu Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen -hankkeeseen (AKKU2) ja sitoutuu maksamaan hankkeen omarahoitusosuuden 300 euroa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto