Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Määräalan ostotarjous / 213-412-1-136 / Leppäpuro

KNGDno-2022-298

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ovat tehneet ostotarjouksen noin hehtaarin määräalasta Kangasniemen kunnan omistamasta Leppäpuro 213-412-1-136 tilasta Luusniemessä. Kiinteistölle on kaavoitettu asuintontteja, joiden neliöhinnaksi on määritelty 0,20 euroa/m2. Asia on ollut vireillä vuonna 2005, jolloin kunnan maankäyttöteknikko Jouko Romo on arvioinut kyseisen paikan soveltuvan yritystontiksi, johon tarkoitukseen ostajat sitä ovat hankkimassa. Perusteluna maankäyttöteknikko on todennut, että alue sijoittuu oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan ulkopuolelle, johon rakennusluvan saanti on mahdollista. Tuolloin asia on kuitenkin rauennut. Nyt tehty ostotarjous vastaa vuonna 2005 käytyä keskustelua ja viimeisintä määräalan myyntiä kyseiseltä alueelta, joka on tehty vuonna 2006.

Kauppakirjaluonnos (salassapidettävä GDPR) ja kartta ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että päättää myydä liitekartassa osoitetun Leppäpuro 213-412-1-136 tilaan kuuluvan noin hehtaarin suuruisen määräalan  xxxx xxxx xxxx xxxx 2000,00 euron kauppahinnalla puustoineen. Määräala ostetaan yritystontiksi. Ostajat vastaavat määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Päätös

Kunnanhallitus päättää, ettei se hyväksy määräalasta tehtyä ostotarjousta.

Tiedoksi

ostotarjouksen tehneet