Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Hyvinvointikertomuksen raportti vuosilta 2020-2021

KNGDno-2018-290

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan edellisen valtuustokauden laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman raportti vuosilta 2020 - 2021 on valmisteltu hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta vastaavan työryhmän toimesta. Raportti on oheistettu liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja lähettää asiakirjan edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.