Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Hepolammen tukiasemaan tarvittavan maa-alueen myynti MPY:lle

KNGDno-2022-297

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi
  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

MPY Telecom Oyj suunnittelee uuden matkapuhelintukiaseman perustamista Kangasniemelle. Tähän tarkoitukseen yritys haluaa ostaa noin 7 300 m2 suuruisen määräalan Kangasniemen kunnan Mäntysuo-nimisestä tilasta RN:o 213-420-2-174.  Mäntysuo-tila on siirtynyt kunnan omistukseen 24.11.2021 luovutuskirjalla metsänhoitoyhdistykseltä. Ostajan tekemä alustava kauppakirjaluonnos sekä karttaote ovat pykälän liitteenä. Ostajan tekemä tarjous määräalasta on 7 000,00 euroa. Uusi matkapuhelintukiasema mahdollistaa uusien 5G-yhteyksien saamisen kunnan keskustan alueelle.

Määräalaan ei kohdistu kiinnityksiä, joten se myydään rasituksista vapaana. Määräalan lohkomisesta ja lainhuudatuksesta aiheutuvista kustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkkiosta vastaa ostaja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä karttaotteessa osoitetun Mäntysuo-nimisen tilaan RNO:o 213-420-2-174 kuuluvan noin 7300 m2:n määräalan 7 000,00  euron kauppahinnalla MPY Telecom Oyj:lle.  Samalla kunnanvaltuusto valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.