Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintojohtaja
Yleispäätös:
§ 77 OVTES TVA-erien jako ajalle 1.8.2022-31.7.2023, 06.10.2022
§ 78 Koulusihteerin tehtävien sijaistaminen, 10.10.2022

kunnanjohtaja
§ 39 Kiinteistö Oy Myrskytalon lainan takaus, 06.10.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 29.9.-13.10.2022  ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.