Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Valtuustoaloite kevyenliikenteenväylän korjaamiseksi välillä Kirkonkylä – Puolakanrinne

KNGDno-2018-326

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 25.8.2022 päättänyt uudistaa kunnassa useaan kertaan käsitellyn aloitteen kunnantalolta Puolakanrinteelle (vanhainkodin alue) johtavan kevyenliikenteenväylän kunnostamiseksi Otto Mannisen tien varressa.

Alkuperäinen aloite on tehty v. 2018 vanhustentalosäätiön toimesta. Vanhus- ja vammaisneuvosto on tuolloin vienyt asiaa eteenpäin ja kunnan käsittelyissä asiaa on puollettu. Korjausehdotus on toimitettu ELY-keskukselle 2018. ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan aloitteeseen on vastattu 3.2.2022 seuraavasti.

Pahoittelemme, että aloitteeseenne ei ole aikaisemmin vastattu. Aloite oli "eksynyt" järjestelmän arkistoon. Asiaan liittyvät asiat ovat viime päivien aikana kuitenkin nousseet esille. Alla vastaus aloitteeseenne.

Ymmärrämme huolenne. Ikävä kyllä maantieverkolla toimialueellamme Itä-Suomessa (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjala) on paljon huonokuntoisia päällysteitä, ja tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan 2000-luvulla. Kunnostustarpeita on enemmän kuin mihin vuotuiset määrärahamme riittävät. Kangasnimen taajamassa sijaitsevien huonokuntoisten maanteiden sekä kävely ja pyöräilyn väylien osalta ELY-keskuksella on kunnostussuunnitelmia laadittuna, mutta harmillisesti vielä tänä vuonna niiden toteutukseen eivät määrärahat riitä. Katsomme kuitenkin, josko pystyisimme pahimpia vauriokohtia korjaamaan paikkauksilla ennen isompia kunnostustoimia.

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää uudessa aloitteessaan, että kunta aloittaa pikaisesti neuvottelut ELY-keskuksen kanssa kevyenliikenteenväylän korjaamiseksi.

Kangasniemen kunnan valtuuston poliittiset ryhmät ovat yhtyneet kunnanvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 tähän aloitteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että aloite osoitetaan uudelleen Pohjois-Savon ELY-keskukselle, ja toivotaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ottavan tarvittavat kevyenliikenteenväylän korjaukset työnalle pikaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen lisäyksellä, että nykyisellään kevytväylä on vaarallinen jalankulkijoille johtuen väylän epätasaistuuksista ja kaltevuuksista, jotka estävät myös laadukkaan talvikunnossapidon. Lisäksi lautakunta haluaa kiinnittää huomiota puutteelliseen talvikunnossapitoon.

________

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.