Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Toivakan kunnan tarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista

KNGDno-2022-396

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Toivakan kunta on 10.10.2022 päivätyllä kirjeellään lähestynyt kaikkia Suur-Savon Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä sekä Suur-Savon Sähkö Oy:tä avoimella Suur-Savon Sählön osakkeiden myyntitarjouksella. Toivakka on tehnyt päätöksen myydä 150 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Hyväksyttävä vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua on 8000 euroa per osake. Tarjouksia pyydetään 20.11.2022 klo 15 mennessä.

Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakunnilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen lunastusoikeus yhtiön omien osakkeiden kaupoissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus päättää, ettei se jätä tarjousta Toivakan kunnan omistamiin Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toivakan kunta