Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2022

KNGDno-2021-691

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2022

Laskennallinen käyttöaste elokuun lopussa on 67,7 % , palkkojen osalta 68,5 %.

 

  Toteuma, € Käyttö-%
Toimintatuotot       4 799 846    80,0
Toimintakulut -   31 235 638    69,6
Toimintakate -   26 435 791    68,0
Vuosikate       1 636 206   130,2

 

Verotulokertymä elokuun lopussa on 14 893 635 eur, mikä on 73,4 % budjetista. 

Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 13 113 397 €.

Liitteinä on tuloslaskelma sekä vastuualueraportit graafisena tilanteesta 31.8.2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tilanteesta 31.8.2022. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.