Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 17.10.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana tiistaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milja Halttunen ja Eetu Lahikainen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Janhunen ja Eetu Lahikainen.