Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Pertunmaan kunnan tarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista

KNGDno-2022-400

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pertunmaan kunta on 11.10.2022 päivätyllä kirjeellään lähestynyt kaikkia Suur-Savon Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä sekä Suur-Savon Sähkö Oy:tä avoimella Suur-Savon Sählön osakkeiden myyntitarjouksella sekä ilmoituksella osakkeiden lunastusmenettelystä kunnan yksityishenkilölle myyntiin tarkoitetusta kahdeksasta osakkeesta.. Pertunmaa tarjoaa omistajatahoille 592 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Hyväksyttävä vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua on 7000 euroa per osake. Lunastusoikeuden käytöstä sekä tarjouksista pyydetään ilmoittamaan 22.11.2022 klo 16 mennessä.

Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakunnilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen lunastusoikeus yhtiön omien osakkeiden kaupoissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus päättää, ettei se jätä tarjousta Pertunmaan kunnan omistamiin Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin eikä se käytä lunastusoikeutta kahdeksaan Pertunmaan kunnan omistamaan osakkeeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pertunmaan kunta