Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Lausuntopyyntö Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä nimeämispyyntö seurantaryhmään

KNGDno-2022-379

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää lausuntoa 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja pyytää samalla nimeämään edustajan seurantaryhmään 31.10.2022 klo 16.00 mennessä. Lausunto ja edustajan nimi yhteystietoineen pyydetään lähettämään sähköpostitse maakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi.

Seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidetään Etelä-Savon maakuntaliiton tiloissa, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli, 30.11.2022 klo 9.00-11.30.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnalla ei ole huomautettavaa Etelä-Savon maakuntaliitto laatimaan 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Kangasniemen kunta pitää hyvänä, että tulevassa 3. vaihemaakuntakaavassa otetaan huomioon mm. taajamien kehittäminen, monipaikkaisuus ja matkailun merkitys koko maakunnan osalta sekä saavutettavuus. Kangasniemen näkökulmasta on myös merkittävää, että Etelä-Savon maakunnassa selvitetään mahdollisuuksia tuuli- ja aurinkovoiman rakentamiseen, sähköverkkojen kehittäminen mukaan luettuna.

Mikkelin seudun kunnat ovat yhdessä valinneet edustajakseen Topiantti Äikäksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto