Hyppää sisältöön
  Valmistelu (Käynnissä)

PELTO- nykytanssiteos / Erityisavustus harvaanasuttujen alueiden kulttuuritoimintaan

YHTEYSHENKILÖ
kulttuurisihteeri Irene Spännäri

PELTO on edistyksellinen hanke yhdistäen ennakkoluulottomasti esitystaidetta (nykytanssi, nykyooppera, äänitaide, sanataide), maanviljelyä sekä perinnemaatilalle juurtunutta taiteilijaresidenssitoimintaa.

Hanke toteutuu v. 2023 aikana.

PELTO-hanke;

1) PELTO -nykytanssiteos: Ollinahon tila -teoksen valmistus ja esitys

2) kylätalo- ja koulukiertue

3) teossarjan ja kyläyhteistyön jatkumon suunnittelu

Hankkeessa työskentelevät Kangasniemellä sijaitsevan Kokko1721 taiteilijaresidenssin ylläpitäjät ja tanssitaiteilijat Jukka Ristolainen ja Maija Tuomi, Kangasniemen Ruokomäellä asuva mezzosporaano-laulutaiteilija Katariina Poikela, kangasniemeläisen Olliahon tilan maanviljelijät Tuomas Laitinen & Maisa Juntunen lypsykarjoineen sekä monitaiteinen Hieho Homma kollektiivi.

Hankkeen taiteellisina johtajina ja koordinaattoreina toimivat Ristolainen ja Tuomi.

Kangasniemen kunta vastaa hankkeen hallinnosta ja markkinoinnista. Lisäksi hankkeen markkinoinnista ja tiedotuksesta vastaa Itä-Suomen tanssin aluekeskus.

PELTO-hanke toteutuu Kangasniemen kunnan alueella Etelä-Savossa. PELTO-teos esitetään 400-vuotiaalla Ollinahon tilalla. Kylätalo- ja koulukiertueella työryhmän kangasniemeläiset taiteilijat Poikela-Ristolainen-Tuomi jalkautuvat kyläseurojen taloille sekä kouluihin nykytanssi-laulutaide-teoksilla. Kylävierailuissa toteutuu teossarjan seuraavan osan suunnittelu ja uuden yhteistyömaatilan löytyminen sekä muiden yhteistyömahdollisuuksien kartoitus kyläseurojen kanssa.


ASIAN KÄSITTELY

  Valmistelu - 3.6.2022 - Käynnissä

Rahoituspäätöksen vastaanottaminen

Hankehakemuksen laatiminen ja lähettäminen

Kuuluttaminen