Hyppää sisältöön
  Valmistelu   Päätöksenteko

Karhuvuoren alueen liikuntapuisto - kuntastrategia kärkihanke 2023-2025

YHTEYSHENKILÖ
Liikuntasihteeri, Markus Brandt
AJANKOHTAISTA
Alustavat suunnitelmat ovat valmistuneet.

Kangasniemen kuntastrategiassa tämän valtuustokauden kärkihankkeena on Karhuvuoren ulkoilualueen kehittäminen. Alueen kehittämiseksi on käynnistetty Karhuvuoren yleissuunnitelman laatiminen, ja sen laatimisesta vastaa VSY Maisema-Arkkitehdit Oy. Yleissuunnitelman rinnalla kunta tulee selvittämään kuntalaisten ja eri sidosryhmien näkemyksiä ja toiveita siitä, mitä toimintamuotoja alueella tulisi tulevaisuudessa olla.

Karhuvuoren alueelle on tarkoitus sijoittaa erilaisia liikunta- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia ja aktiviteetteja. Nyt laadittava yleissuunnitelma toimii jatkossa pohjana kunnan päätöksenteolle ja budjetoinnille Karhuvuoren osalta. Yleisenä tavoitteena on kehittää Karhuvuoren virkistysalueesta ja urheilukeskuksesta liikunta- ja hyvinvointipalveluiden keskittymä, joka profiloi osaltaan Kangasniemen kuntaa vetovoimaisena vapaa-ajan kuntana.

Kohdealue sijaitsee kokonaisuudessaan Kangasniemen keskustan läheisyydessä. Perusajatuksena suunnitelmassa on saattaa koko alue yhteen isommaksi kokonaisuudeksi (liikuntapuisto), missä sijaitsee eri lajien sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia. Suunnitelmassa esitetään myös, kuinka jo olemassa olevia palveluja ja liikuntapaikkoja voidaan hyödyntää tai vahvistaa osana Karhuvuoren alueen kehittämistä. Lopputuloksena alueelta tullaan tekemään havainnekuvia, joilla konkretisoidaan ja visualisoidaan alueen kehittämismahdollisuuksia.

Kuntalaiset pääsivät vaikuttamaan Karhuvuoren ja koko urheilukeskusalueen kehittämiseen kuntalaiskuulemisen avulla. Kuntalaiskuuleminen järjestettiin 22. - 28.5.2023 välisenä aikana. Kuuleminen suoritettiin sekä sähköisenä että paperisena. Asiasta tiedotettiin kunnan sosiaalisen median kanavilla sekä kunnan internetsivuilla. Paikkakunnan liikuntajärjestöt pääsivät antamaan omat ideansa alueen kehittämiseksi helmikuussa, liikuntatoimen koolle kutsumassa, urheiluseuratapaamisessa. Molempien kuulemisten tulokset toimitettiin VSU Maisema-Arkkitehdit Oy:lle.

VSU Maisema-Arkkitehdit Oy toimittaa pyydetyn yleissuunnitelman alueesta 15.6. mennessä.

---

Kunnahallitus on kokouksesaan 19.6.2023 § 142 merkinnyt tiedokseen, aineisto löytyy  viereisestä käsittelystä.  

1 Design_manuaali_Karhuvuoren_liikuntapuisto_20230615.pdf

2 Suunnitelmaselostus_Karhuvuoren_liikuntapuisto_20230615.pdf

3 Yleissuunnitelman_vaiheistus_Karhuvuoren_liikuntapuisto_20230615.pdf

4 Yleissuunnitelma_Karhuvuoren_liikuntapuisto_20230615.pdf


ASIAN KÄSITTELY

  Päätöksenteko - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

  Valmistelu - 4.4.2022 - Valmis