§ 14 Tiedonhallinnan lakisääteiset työt; uuden henkilötunnusmuodon käyttöönotto ja pysyvän säilytysajan muuttaminen, Tieran tarjous 13.9.2023

Lataa 

KNGDno-2023-365

Päätöspäivämäärä

4.10.2023

Päätöksen tekijä

Talous- ja hankepäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö §18

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 20.9.2023 § 39

Kuvaus

Tiera tiedonhallinnan / CaseM asianhallinnan toiminnallisuuksia lisätään yhteisella kehittämisellä CaseM kuntien, Kuntien Tieran ja järjestelmätoimittaja Fujitsun kanssa. Tieran tiedonhallinnan kehitysryhmä kokoontui 13.9.2023. Tässä kokouksessa Tiera esitti yhteisen tarjouksen asiakkaille kustannusjakotaulukon kanssa lakisääteisistä töistä, jotka liittyvät  asiakirjan pysyvään salassapitoon ja uudenmuotoisen HETU:n käsittelyyn. Kangasniemen kunnan maksuosuus tarjotuista töistä on 71,08 eur.

Päätös

Päätän, että Kangasniemen kunta hyväksyy Tieran antaman tarjouksen lakisääteisistä töistä tarjouksen ja kustannusjakotaulukon 13.9.2023 mukaisesti. Kangasniemen kunnan maksuosuus töistä on 71,08 eur.

Allekirjoitus

Marja-Terttu Koivula, vs. hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kangasniemi