Yhteistyöryhmä, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Työsuojelun toimintaedellytykset toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2025

KNGDno-2021-686

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
  • Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Työsuojelupäällikkö kutsuu koolle pääsopijajärjestöjen edustajat viikolla 41 uuden toimintakauden toimintaedellytysten määrittely- sekä vaalien käynnistämiskokoukseen. Työnantajajan edustajista kokoukseen osallistuu työsuojelupäällikkö sekä hallintojohtaja. 

Ennen uuden työsuojelun yhteistoimintakauden alkua tullaan sopimaan mm. työsuojeluvaltuutettujen määrästä sekä työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä ja ne tullaan kirjaamaan paikalliseen sopimukseen. Nykyiselle toimintakaudelle on sovittu paikallisesti ainoastaan työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedoksi työsuojelun tulevan toimintakauden toimintaedellytysten paikalliset sopimusneuvottelut.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)