Yhteistyöryhmä, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Työsuojeluasiat

KNGDno-2021-17

Valmistelija

  • Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Työsuojelupäällikkö tuo tiedoksi asiat,​ joita työsuojelutoimikunta on käsitellyt edellisen YTR:n kokouksen jälkeen:

  • riskienkartoitusten ja turvallisuusilmoitusten käsittelyä on tarkasteltu pistokokein
  • perehdytyskäytänteiden päivitys

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedoksi työsuojelupäällikön ajankohtaiset asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)